Disclaimer

Disclaimer voor Outdoorwinkels.nl

RNG Media (Kamer van Koophandel: 52218236), hierna te noemen RNG Media, verleent u hierbij toegang tot Outdoorwinkels.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

RNG Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en informatief, en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
RNG Media spant zich in om de inhoud van de Website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RNG Media.

In het bijzonder (maar niet uitsluitend) zijn alle openingstijden, adressen, en opmerkingen over assortimenten op de Website onder voorbehoud van wijzigingen en type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op en rond feestdagen kunnen openingstijden nog wel eens afwijken van de normale openingstijden. Raadpleeg altijd de website van de winkel zelf.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. RNG Media oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RNG Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd, en daar waar nodig aangepast.