Cookie Policy

Op deze website staan diverse affiliate links. Dat betekent dat wanneer je na het klikken bij het betreffende bedrijf/dienst een aankoop doet of je ergens voor inschrijft ik een commissie krijg.

Over deze Cookie Policy

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Verderop de pagina vindt u het privacy-beleid en de disclaimer.

U moet dit beleid lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt beheren. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website. Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.outdoorwinkels.nl

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken wij Cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website cookies van eerste partij en cookies van derden voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten werken, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring en helpen uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Wat voor type cookies gebruiken we?

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën:

In de onderstaande lijst worden de cookies beschreven die op onze website worden gebruikt:
CookieOmschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-google-analyticsDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. Het doel van deze cookie is om na te gaan of de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies onder de categorie 'Google Analytics'.
PHPSESSIDDeze cookie is eigen aan PHP-toepassingen. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren om de gebruikerssessie op de website te beheren. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.
viewed_cookie_policyDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "niet noodzakelijk" op te slaan.
Google Analytics
_gaDeze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en camapign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidDeze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport van hoe het met de wbsite gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn in anonieme vorm weergegeven.
_gatDeze cookies worden geïnstalleerd door Google Universal Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen en zo het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.
Niet-Noodzakelijke
test_cookie

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

U kunt uw cookievoorkeuren beheren door op de knop “Privacy- en cookiebeleid” te klikken en de cookie-categorieën in de pop-up in of uit te schakelen volgens uw voorkeuren.

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsesessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Privacy-Beleid

RNG Media, gevestigd aan St. Antonielaan 160, 6821 GK Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rngmedia.nl
info@rngmedia.nl
St. Antonielaan 160
6821 GK Arnhem
KVK: 52218236

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden (GDPR Privacy Wet).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rngmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RNG Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
RNG Media analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als u een comment (reactie) achter wilt laten op een pagina wordt u wel gevraagd een naam (hoeft niet uw echte naam te zijn) en een e-mailadres achter te laten; echter het achterlaten van een mail-adres is niet noodzakelijk voor uw comment om gepubliceerd te worden. Uw comment verschijnt niet gelijk, maar wordt – mede in verband met spam – eerst bekeken (onder moderatie) voor deze geplaatst wordt. Het eventueel opgegeven mail-adres verwijderen wij dan gelijk, zodat dit niet opgeslagen wordt.

Geautomatiseerde besluitvorming

RNG Media neemt maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RNG Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

RNG Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RNG Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RNG Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rngmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

RNG Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RNG Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rngmedia.nl

Wijzigingen

RNG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Disclaimer voor Outdoorwinkels.nl

RNG Media (Kamer van Koophandel: 52218236), hierna te noemen RNG Media, verleent u hierbij toegang tot Outdoorwinkels.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

RNG Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en informatief, en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
RNG Media spant zich in om de inhoud van de Website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RNG Media.

In het bijzonder (maar niet uitsluitend) zijn alle openingstijden, adressen, en opmerkingen over assortimenten op de Website onder voorbehoud van wijzigingen en type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op en rond feestdagen kunnen openingstijden nog wel eens afwijken van de normale openingstijden. Raadpleeg altijd de website van de winkel zelf.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. RNG Media oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RNG Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd, en daar waar nodig aangepast.